Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir mesajı iletmek maksadıyla, metin ve görsellerin anlaşılabilir ve görülebilir bir biçimde düzenlenmesidir. Baskı, animasyon, iç mimari, paketleme gibi pek çok alanda icra edilebilir.

Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. En temel ereği de hedef kitleye bir mesaj iletmek veyahut bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. İlk defa 20. yüzyılın ilk yarısında, metal kalıplara oyularak yazılan, çizilen akabinde çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji ilerledikçe, yalnızca malzemeler değil, film aracılığ
...Daha Fazla

Grafik tasarım bir mesajı iletmek maksadıyla, metin ve görsellerin anlaşılabilir ve görülebilir bir biçimde düzenlenmesidir. Baskı, animasyon, iç mimari, paketleme gibi pek çok alanda icra edilebilir.

Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. En temel ereği de hedef kitleye bir mesaj iletmek veyahut bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. İlk defa 20. yüzyılın ilk yarısında, metal kalıplara oyularak yazılan, çizilen akabinde çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji ilerledikçe, yalnızca malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamının içine dâhil olmuş ve bu terimin anlamı genişlemiştir.

Görsel iletişim şeklinde oluşturulmuş mesajların işitsel iletişimden en belirgin farkı kalıcılığıdır. Bu bağlamda, tasarımda görsel unsurlar bir bütünlüğe sahip olmak durumundadır. Yaratıcılık esas alınmak üzere, tasarım sürecinde, grafik tasarım ilke ve elemanları tasarımcıya fayda sağlamaktadır.

 

Grafik Tasarımın Temel İlkeleri:

** Görüntü

** Hareket

** Hizalama

** Birlik

** Vurgulama

** Ritim

** Tekrarlama

** Denge

** Oran

** Karşıtlık

** Yakınlık

 

Nokta, çizgi, form, doku, leke, espas, yüzey, hacim, renk gibi elemanları olan grafik tasarım, firmanın tüm iletişim araçlarını içermektedir. Süreç, kurumun hakim renginden, logosunun tipografisine ve antetli kağıtlarının, dosyalarının tasarımına kadar uzanmaktadır. İletişim tasarımcısı, kurumun ilişki içinde bulunduğu müşteri gurubuyla yaptığı görsel iletişimde kolaylık sağlayarak, kurumun ürün ve hizmetlerinin, hedef kitle tarafından tanınmasını, rakiplerinden sıyrılmasını sağlar.

Grafik tasarımcı, sözcükleri ve görüntü donelerini, görsel bir iletişim oluşturacak biçimde bir araya toplayan kişidir. Bu unsurlar, izleyicinin çözebileceği sözel - görsel bir denklem içinde sunulur. Grafik tasarımcı sadece görüntüler oluşturmaz, aynı zamanda hedef kitleye gönderilecek fikirler üretir. Sanatı amaç edinmese de etkileyici bir iletişim kurabilmek için sanatsal ifadelerden ekseriyetle faydalanır. Reklam Çarşısı, işinde profesyonel tasarımcılarla çalışır. Temel tasarım kavramlarına hâkim olan ve bunları işlerine yansıtabilen tecrübeli bir tasarımcı, taleplerinizi doğru anlayacak ve işiyle göz dolduracaktır.

 

İyi Bir Tasarım Yapmak:

** İyi bir tasarım yapmak, işin amacının ne olduğu, kimin için olduğu, nerede gösterileceği ve kullanılacağı gibi soruların cevaplarını bilmekle mümkündür. Bu brieflerle yapılacak tasarım, bir hayli işlevsel olacaktır.

** İyi bir tasarım çekici olmalıdır. Tasarım sürecinde hedef kitlenin ilgisini çekmek ve vermek istediğiniz doneyi işlevsel kılmak amaçlanmalıdır.

** İnsan gözü, tasarım yüzeyinde belli ilkeler doğrultusunda hareket eder. Göz hareketlerinin profesyonelce değerlendirildiği bir tasarım daima hedefine ulaşır. Göz alışkanlık gereği soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yön izler. İyi bir tasarımda bu hususa dikkat edilmelidir.

** Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, oluşabilecek sorunlara tasarım kuramlarıyla çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme yetisi, iyi bir tasarımın oluşmasını sağlar. Reklam Çarşısı, çözüm üretme hususunda oldukça profesyoneldir.

 

Zeki, hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sağduyu sahibi, sorumluluk alabilen grafik tasarımcılar ile çalıştığımızdan, sorunsuz bir şekilde, en kaliteli sonuçları elde edersiniz. Reklam Çarşısı, grafik tasarım çalışmalarında da güvenli bir hizmet anlayışıyla hareket eder.

 

 

Henüz Yorum Yapılmamış !
Yorum yapabilmek için giriş lütfen giriş yapınız. Giriş

Ürün Hakkında Bilgi Al