Slogan Çalışması

Teklifli Ürün
image1

İsim Çalışmaları

Teklifli Ürün
image1

MARKA

Marka, bir girişimin mal veya hizmetlerini, diğer girişimlerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bir şekilde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Reklam camiasında, marka teriminin birden çok anlamı vardır. Belirli bir ürün ya da hizmetin, rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan imza olan marka işlevsel anlamda çok ehemmiyetlidir.

 

Markanın öne çıkan birtakım işlevleri bulunmaktadır:

** Kaynak Gösterme İşlevi

** Kalite Gösterme işlevi

** Ayırt Edicilik işlevi

** Reklam ve Tanıtım işlevi

 

Müşteri, büyük maliyet gerektiren bir ürün alacaksa, kendisini tedirgin hisseder. Bu sebeple de ekseriyetle tüketiciler, yeni, denenmemiş markalar yerine denedikleri, memnun kaldıkları bir markaya yönelerek riski azaltmak ve alacakları ürünü veya hizmeti garantiye almak yolunu seçerler. Bu anlamda marka, tüketiciye bugün beğendiği ürünü yarın da bulabileceğini garanti etmekte ve müşteriyi ürün veya hizmetin kalitesini her seferinde tekrar deneme zahmetinden kurtarmaktadır.

 

Markanızı oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

** Yasalara uygun tasarım yapılmalıdır.

** Her dilde telaffuzu kolay olmalıdır. Diğer dillerdeki anlamlarına da dikkat edilmelidir.

** Kısa, söylenişi ve anlaşılması açık olmalıdır; kulak dolgunluğu yaratmalı ve hatırlanmalıdır.

** Özgün ve sizi anlatan bir tasarım yapılmalıdır. Başkaca markalarla karıştırılmasına imkan verecek biçimde olmamalıdır.

** Marka adı, ürüne uygun olarak tasarlanmalıdır.

** İsim çok yönlü olmalı, mal ve hizmet dizisine eklenebilecek yeni donelere de uyum sağlayabilmelidir.

 

Marka konumlandırması sadece zihnimizdeki algıdan ibaret bir şey değildir. Şirketin bütün çalışmalarına, operasyonun her alanına yön veren, her yeni kararın başlangıcı olan bir mevhumdur.

Marka güveni ve marka bağlılığı ilintisinde, güven kavramı belirleyici unsurdur. Tüketicilerin kaliteli ürün ve hizmetlere olan eğilimlerinin yanında markaya duydukları güven de marka tercihlerini yüksek oranda etkilemektedir. Marka güvenini etkileyen fiziksel özelliklerin yanısıra, satış sonrası hizmet de bu alanda önem kazanmaktadır.

Günümüzde rekabetin ürün ve hizmetlerden ziyade markalar arasında yaşandığı aşikardır. Ürün ve hizmetle paralel olarak markanın da ön plana çıktığı yeni pazarlama uygulamalarında, kaliteli üretim başarı için yeterli olmamaktadır ve markayla desteklendiği ölçüde başarıya ulaşılabilmektedir.

Bir ürün veyahut hizmet üretilip ona hemen bir isim bulunması, marka olması anlamına gelmemektedir. Marka iletişiminin olması gerektiği gibi icra edilmesi, önem kazanmaktadır. Marka kimlikleri anlatılırken, hedef kitlenin kafasında olumlu bir imaj yaratılabilmelidir.

Markanız mal ve hizmetlerinizin kaynağını gösterir, garanti verir. Tüketiciler ürün ve hizmetlerin ne standartta olduğunu markalara bakarak belirlemekte, seçimlerini buna göre yapmaktadır. Bu yüzden de marka, sizin imzanız ve reklamınız konumundadır. Bilinir ki marka bir şirketin en önemli unsurudur. Şirket ve müşteri ilişkisinde güveni oluşturan ana hatlardan biridir. Doğru bir marka çalışması, bir fikri temsil eder ve insanların kalite algısını etkiler.

Etkili bir marka yaratmanın ve bu marka yaratısını kalıcı kılabilmenin yolu marka konumlandırmasından geçmektedir. Ürün ve hizmetler tüketiciler tarafından tanınmalı ve hedef kitlenin zihnine markaya ilişkin duygu ve düşünceler yerleştirmelidir. Konumlama, bir ürün veya hizmetin, doğrudan doğruya rakiplere ve de firmanın kendi ürettiği diğer donelere karşı imajının geliştirilmesini ifade eder. Amaç, firmanıza alıcıların dikkatini çekmek, hizmet ve ürünlerinizi firma lehine olumlu bir şekilde farklılaştırmaktır.

 

Neden marka olunmalıdır?

** Bağlı olunan sektörde tutunmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.

** Tüketicide firmaya bağlılık yaratır.

** Fiyat istikrarına olumlu etki eder. Marka, sahibi olan firmaya, aracı kuruluşların sık sık fiyat değişikliği yapmamalarında, değişik aracıların malı veya hizmeti değişik fiyatlardan satmamalarını sağlamada yardımcı olur.

** Aracılar, marka olan ürün veya hizmeti tercih etmeye eğilimlidirler.

** Marka kullanılması malı ve hizmeti pazarlama kanallarına doğru çeker, zira iyi tanınan marka aracı kuruluşlarda aranır.