FOTOĞRAF

Restaurant, Cafe – Yemek Fotoğraf Çekimi

Teklifli Ürün
image1

Mimari Fotoğraf Çekimi

Teklifli Ürün
image1

Ürün – Hizmet Fotoğraf Çekimi

Teklifli Ürün
image1

FOTOĞRAF

Fotoğraf kelimesi, Yunanca ‘‘photos-ışık’’ ve ‘‘graphos-çizmek’’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Optik ve kimyasal süreçleri kullanarak yüzey üzerinde kalıcı görüntü elde etme tekniği olan fotoğraf, reklamda, sanatta, günlük yaşamda, mimaride sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

İlk fotoğraf makinesi, 1800’lü yıllarda bulunmuştur ve teknolojik yönden birçok kez gelişerek çağımızdaki halini almıştır.

Üretim-tüketim ilişkisinin içerisinde, “Reklam Fotoğrafı” da yerini 20.yüzyıla damgasını vurarak almıştır. Mimari tanıtımında, restoran, cafe ve yemek tanıtımlarında, ürün veya hizmet tanıtımlarında fotoğraf, en az metinsel anlatım kadar başat bir roldedir.

Reklam fotoğrafları, tanıtım aracı olduğu için yapılan çalışmada slogan ve ürün markası vurgulanır. Reklam fotoğrafı, ürünün veya hizmetin emsalleri arasından sıyrılmasına, albeni kazanmasına, ayırt edilip ön safhaya çıkmasına, akılda kalmasına yardımcı olur. Akabinde, inandırıcılık, anlaşılabilirlik, ilgi çekicilik, hedef kitlede olumlu duygular uyandırma gibi unsurlar kendini gösterir.

 

Profesyonel Reklam Fotoğrafı Nasıl Olmalıdır?

** Sunum tarzı hedef kitlede kuşkuya yol açmamalı, inandırıcı olmalıdır.

** Reklam düşüncesi, verilmek istenen mesaj, gösterim biçimiyle ifade edilebilir olmalıdır.

** Reklam amaçlı fotoğraf, merak uyandırıcı ve ilgi çekici olmalıdır.

 

Tasarım ve sanat dilini kullanarak, görsel iletişim sorunları için alternatif çözümler yaratabilen bir firma ile çalışırsanız reklam fotoğraflarınız, sahip olması gereken tüm nitelikleri taşır. Reklam Çarşısı’nı tercih ederseniz, profesyonel ekimiz sayesinde, mekan, ürün veya herhangi bir reklam amaçlı fotoğraf çalışmanız hedef kitleye kusursuzca ulaşacaktır.