Fuar Ekipmanı Kiralama

Teklifli Ürün
image1

Fuar Catering Hizmetleri

Teklifli Ürün
image1

Fuar Servis Host – Hostesi, Mankeni Temini

Teklifli Ürün
image1

Stand Tasarımı ve Uygulaması

Teklifli Ürün
image1

FUAR

Fuar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre zarfında kurulan pazarlardır. Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları bu pazarlar, ekseriyetle aynı yerlerde ve düzenli aralıklarla, her yıl, aynı tarihte birkaç haftalığına kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş kolunu ya da belirli bir iş kolunun tek bir dalını konu alabileceği gibi her tür ürünü ve hizmeti de kapsayabilir.

Fuar alanında katılımcı firma için anahtar konumda olan hususlar, misafirlere gösterilen konukseverlik, bu kimseler ile fuar dönemi boyunca yakından ilgilenilmesi ve otellerde özel yerler ayırtılması, birebir yapılan toplantılar, bu müşterilerin sergi alanına ulaşımları ve diğer özel ihtiyaçlarının karşılanması gibi durumlardır.

Bu organizasyonlar mevcut ilişkiler üzerindeki faydasının yanında, yeni yüzlerle karşılaşmak adına da önem kazanmaktadır; ileride iş bağlantıları kurabilme ihtimali olan potansiyel müşteriler illa ki fuarda bulunacaktır.

21. yy'da uluslararası ticarette ehemmiyetli hale gelen fuarlar, Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, Amerika’da olsun dünyanın çeşitli yerlerinde, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir alışveriş ağı oluşturmaktadır.

Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil düzenledikleri şehir, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Fuarlar süreç doğrultusunda daha farklı özelliklerdeki ürün ve hizmet grupların tanıtımı ve pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla kategorize olmuşlardır; yatay fuarlar, dikey fuarlar, büyük ihtisas fuarları fuar türlerinden bazılarıdır.

Fuar organizasyonları günümüzde reklâm, halkla ilişkiler gibi çağdaş iletişim olanaklarından biri haline gelmiştir. Hedef kitleye firma ve firmanın pazarlama bileşimi hakkında bilgi verme, tanıtımını sağlama ve imajını güçlendirme konusunda önemli aşamalar kaydeden fuarlar, markalara pazardaki paylarını arttırmak için eşsiz bir ticaret platformu sunmaktadır.