YÖNETİM FAALİYETLERİ

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Teklifli Ürün
image1

Sosyal Medya Yönetimi

Teklifli Ürün
image1

SEO Yönetimi

Teklifli Ürün
image1

Web Sitesi İçerik Yönetimi

Teklifli Ürün
image1

YÖNETİM FAALİYETLERİ

Yönetim, amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir insan grubunda veyahut işte düzeni sağlamaya yönelik çalışmaların tümüdür.

 

Yönetimin Aşamaları

1.Planlama

2.Organizasyon

3.Yürütme

4.Koordinasyon

5.Kontrol

 

İyi Bir Yönetici Nasıl Olmalıdır?

** Yönetim işlevinin mihenk taşı, belirli amaçları gerçekleştirmektir; iyi bir yönetici bu amaçların belirlenmesi ve bunlara nasıl ulaşılacağının netleştirilmesi hususunda uzman olmalıdır.

** İyi bir yönetici, zamanı doğru şekilde yönetebilir durumda olmalıdır.

** İyi bir yönetici, zarar ve risk kavramları üzerine düşünmeli ve verimliliği maksimum düzeye çıkarmakla ilgili çalışmalar yapmalıdır.

** İyi bir yönetici, yönetme kavramını yerine getirilmesi gereken bir görev olarak algılamalıdır.

** İyi bir yönetici, eleştirel düşünce yapısına sahip olmalıdır.