Tanınmış Marka Araştırmaları

Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesi sürecinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi, dikkate alınması gereken kıstaslardan biridir. İtiraz sahiplerinin tanınmışlık talepleri ile birlikte sunacakları, bilinirlik düzeyini ispat eder nitelikteki dokümanlar, tanınmış markanın tespitinde mühimdir lakin belgelerin sunulması tek başına markanın tanınmışlığının kabulü için yeterli değildir.

Markaların toplumda ulaşmış oldukları tanınmışlık düzeylerini ortaya çıkaran en önemli araçlardan biri, marka için yapılan kamuoyu araştırmalarıd
...Daha Fazla

Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesi sürecinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi, dikkate alınması gereken kıstaslardan biridir. İtiraz sahiplerinin tanınmışlık talepleri ile birlikte sunacakları, bilinirlik düzeyini ispat eder nitelikteki dokümanlar, tanınmış markanın tespitinde mühimdir lakin belgelerin sunulması tek başına markanın tanınmışlığının kabulü için yeterli değildir.

Markaların toplumda ulaşmış oldukları tanınmışlık düzeylerini ortaya çıkaran en önemli araçlardan biri, marka için yapılan kamuoyu araştırmalarıdır. Burada önemli olan bu çalışmaların tamamen profesyonel, objektif ve güvenilir biçimde icra edilmesidir.

Tanınmış marka araştırması TPE’nin belirlemiş olduğu kriterlerde yapılması gereken bir çalışmadır. Seçilen model boyutu ne kadar iyi belirlenirse, araştırma da o derece güvenilir sonuçlar verecektir yani araştırmanın uygulanması için seçilen model boyutunun (sample size) toplumu temsil edebilecek seviyede olması önem arz etmektedir.

** Kurumumuz marka araştırmalarında yönlendirici sorular kullanmaz.

** Araştırma evrenini temsil edecek örneklem tarafımızdan özenle seçilir.

Henüz Yorum Yapılmamış !
Yorum yapabilmek için giriş lütfen giriş yapınız. Giriş

Ürün Hakkında Bilgi Al